Sadzenie drzew i zagrożone ptaki brodzące: droga naprzód

Spadające wodery w Wielkiej Brytanii zyskały impuls dzięki nowym „mapom wrażliwości” opracowanym przez naukowców z British Trust for Ornithology (BTO) i opublikowanym w czasopiśmie Journal for Nature Conservation.

Naukowcy wykorzystali dane z wielu źródeł, aby pokazać, gdzie zagrożone gatunki, w tym kulik i czajka, są najbardziej podatne na zmianę siedliska.

Informacje te zostały udostępnione w celu informowania zarówno o polityce planowania na wysokim szczeblu, jak i decyzjach podejmowanych na poziomie lokalnym.

W ostatnich latach zaobserwowano rosnącą ilość otwartych siedlisk obsadzonych drzewami jako sposób łagodzenia zmian klimatycznych. Chociaż może to zapewnić wiele korzyści dla środowiska, może również mieć negatywny wpływ na siedliska lęgowe lęgowych ptaków brodzących. Autorzy twierdzą, że obszary ważne dla naszych międzynarodowych populacji lęgowych brodzących muszą być brane pod uwagę przy rozważaniu polityk, które mogą na nie wpłynąć. Populacje te są jednak monitorowane w skali krajowej, więc szczegółowe informacje na temat ich dystrybucji nie były wcześniej dostępne dla decydentów.

Czajka, prawa autorskie Glyn Sellors, z galerii ptaków surfujących

Naukowcy z BTO zajęli się tym problemem, tworząc mapy obfitości brodzików w całej Wielkiej Brytanii w rozdzielczości 1 km. Wykorzystano dane z Atlasu Ptaków 2007–2011 wraz z szeroką gamą zbiorów danych środowiskowych do modelowania liczebności 10 gatunków lęgowych ptaków brodzących. Te przewidywania zostały następnie sprawdzone pod kątem ich wiarygodności przy użyciu trwającego badania ptaków hodowlanych BTO/RSPB/JNCC i innych źródeł. Jest to doskonały przykład wykorzystania danych naukowych prowadzonych przez BTO do dostarczania praktycznych wyników, które informują o użytkowaniu gruntów i ich ochronie.

Mapy są dostępne bezpłatnie pod adresem

Dr Mark Wilson, BTO Scotland Research Ecologist i autor artykułu, powiedział: „Te mapy pomogą decydentom efektywnie wykorzystać naszą wiedzę na temat rozmieszczenia brodzików podczas planowania i oceny zmian w użytkowaniu gruntów. Mapy można wykorzystać do określenia ryzyka, jakie stwarzają proponowane inwestycje, takie jak tworzenie terenów zalesionych dla hodowli brodzących, w celu podjęcia decyzji o tych propozycjach lub podjęcia decyzji, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia badań specyficznych dla danego miejsca”.

Dodał: „Badania te pokazują również, jak istotny jest wkład nauki obywatelskiej w badania BTO. Badanie to nie byłoby możliwe bez bezcennych informacji zebranych przez wolontariuszy Bird Atlas i Breeding Bird Survey”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *