Największa na świecie kolonia Eleonora’s Falcon zagrożona przez nowe farmy wiatrowe

Eksperci z 13 krajów wyrażają zaniepokojenie planowaną instalacją farm wiatrowych w jednej z największych na świecie kolonii Sokoła Eleonory.

We wspólnym liście, opublikowanym publicznie, 27 czołowych ekspertów w dziedzinie badań i ochrony Sokoła Eleonory z 13 krajów wyraża poważne zaniepokojenie planowaną instalacją sześciu elektrowni wiatrowych (farmy wiatrowe z 58 turbinami i zainstalowaną mocą 300 MW) na górze Kochylas w południowej części greckiej wyspy Skyros.

27 naukowców i działaczy na rzecz ochrony przyrody, reprezentujących instytucje akademickie i organizacje o międzynarodowej renomie, uważa, że ​​realizacja projektu farmy wiatrowej jest szkodliwa dla ochrony lokalnej kolonii Sokoła Eleonory, a także niezgodna ze statusem obszaru NATURA 2000 obszar (Specjalny Obszar Chroniony), wyznaczony jako taki ze względu na jego znaczenie dla Sokoła Eleonory.

Wiadomo, że Kochylas jest gospodarzem jednej z największych kolonii sokoła Eleonory na świecie, dlatego Grecja ma obowiązek wobec reszty świata zachować i chronić symbolicznego sokoła Morza Śródziemnego. Eksperci podkreślają jednak fakt, że proponowane planowanie leży w samym sercu głównego żerowiska tego gatunku i bardzo blisko jego lęgowisk.

Eleonora’s Falcon, prawa autorskie Glyn Sellors, z galerii surfbirdów

Dotychczas odbiorcami wspólnego listu są greckie Ministerstwo Środowiska (m.in. podmiot odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na realizację tego projektu), unijna DG ds. Środowiska oraz CINEA, agencja nadzorująca realizację programów wspierających cele unijny Zielony Ład, w tym programy LIFE. W ciągu ostatnich 15 lat na Skyros wdrożono łącznie 3 programy LIFE, z których wszystkie miały na celu ochronę różnorodności biologicznej i charakterystycznych gatunków wyspy, przy czym najnowszy z trzech programów (LIFE ElClima dotyczący przystosowania sokoła Eleonory do klimatu zmiana) otrzymując tegoroczną Nagrodę Natura 2000 w kategorii „Ochrona na lądzie”.

Niezaprzeczalny prestiż naukowy 27 ekspertów, którzy podpisali list, w połączeniu z dobrze udokumentowaną notatką HOS/BirdLife Greece dotyczącą niezgodności planowanej instalacji, przedłożoną do konsultacji społecznych projektu, nie pozostawia wyboru właściwym organom władze, ale odrzucić ten plan raz na zawsze.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *