Regulamin

Witamy w 1a-webkatalog..com!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z 1a-webkatalog..com strona internetowa, znajdująca się pod adresem 1a-webkatalog..com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, Zakładamy, że akceptujesz niniejsze Warunki. Nie kontynuować stosowania 1a-webkatalog..com jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki podane na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i powiadomienia o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz wszystkich umów: “Klient”, “Ty” i “twój” odnosi się do ciebie, osoby logującej się na tej stronie i zgodnej z warunkami Firmy. “Firma”, “my”, “my”, “nasz” I “nas”, odnosi się do naszej firmy. “Strona”,” Strony “lub” nas ” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób dla wyraźnego celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem Holandii i z zastrzeżeniem. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Cookies
Stosujemy pliki cookies. Poprzez dostęp 1a-webkatalog..com, wyraziłeś zgodę na używanie cookies w porozumieniu z 1a-webkatalog..com Polityka Prywatności.

Większość interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
1a-webkatalog.

Nie wolno Ci:

Opublikuj materiał z 1a-webkatalog..com
Sprzedaży, wynajmu lub sublicencji materiałów z 1a-webkatalog..com
Powielać, powielać lub kopiować materiały z 1a-webkatalog..com
Redystrybucja treści z 1a-webkatalog..com
Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia. Nasz Regulamin został stworzony za pomocą bezpłatnego generatora warunków.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. 1a-webkatalog..com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich obecnością na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii 1a-webkatalog..com, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, 1a-webkatalog..com nie ponosi odpowiedzialności za komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub opublikowania i/lub pojawienia się komentarzy na tej stronie.

1a-webkatalog..com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo do publikowania komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody na to;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajowej lub prezentowania działalności handlowej lub niezgodnej z prawem.
Niniejszym udzielasz 1a-webkatalog..com niewyłączna licencja na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania Komentarzy Użytkownika we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści
Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i
Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych i grup charytatywnych, które mogą nie zawierać hiperłączy do naszej strony internetowej.
Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (C) mieści się w kontekście strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne żądania linków od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i / lub biznesowych;
dot.com strony społeczności;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
katalog online dystrybutorzy;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.
Zatwierdzimy żądania linków od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (B) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów u nas; (c) korzyści dla nas wynikające z widoczności hiperłącza rekompensują brak danych. 1a-webkatalog..com; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (C) mieści się w kontekście strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres 1a-webkatalog..com. podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, Dane kontaktowe, a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą hiperłącza do naszej strony internetowej w następujący sposób:

Poprzez użycie naszej nazwy korporacyjnej; lub
Za pomocą połączonego z nim jednolitego lokalizatora zasobów; lub
Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej, do którego prowadzą linki, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie łączącej.
Bez użycia 1a-webkatalog..com logo lub inna grafika będzie dozwolona do łączenia bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames
Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność Za Treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na twojej stronie internetowej. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na twojej stronie internetowej. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja Prywatność
Zapoznaj się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej strony internetowej. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do przestrzegania niniejszych Warunków i zasad łączenia w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej
Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w każdej chwili. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do udzielenia bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności lub dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie są aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki odnoszące się do naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
ograniczyć jakiekolwiek Nasze lub Twoje zobowiązania w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
wyłącz wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają wcześniejszemu ustępowi; oraz (B) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.